dr hab. Bogusław Sadlik – Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego u młodych osób – największe wyzwanie współczesnej ortopedii