lek. Andrzej Pyda – Groin Pain w praktyce ortopedy – diagnostyka i leczenie