lek. Jakub Liberski – Ekstruzja łąkotki przyśrodkowej – podejście w oparciu o Evidence Based Practice