mgr Łukasz Stołowski – Kręgoszczelina – powrót do sportu