prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski – Neuropatie kończyny górnej